ANBI

Stichting Fledderushoeve wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

Ter motivering hiervan publiceren wij hieronder ter aanvulling de volgende gegevens:


Handelsregister

KvK-nummer: 04080655
RSIN: 815498299
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Fledderushoeve
Statutaire zetel: Westerveld
Stichting adres: Kasteel 12B, 7981 AN Diever
Postadres/secretariaat: idem
Telefoonnummers: 0521-590212
Internetadres: www.fledderushoeve.nl
E-mailadres: info@fledderushoeve.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 14-02-2006
Datum akte van oprichting: 10-02-2006
Activiteiten: SBI-code: 872002. Het aanbieden van zorg voor mensen met beperkingen in de vorm van extra- en intramurale zorg aan diverse doelgroepen.Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
   

 

Meer informatie over het bestuur en de hoofdlijnen van ons beleid vindt u hier: Hoofdlijnen beleid & bestuur 2019-2021

Ons financiƫle jaarverslag vindt u hier: Jaarrekening 2018