Fledderushoeve krijgt nieuwe personen-bus!

Vrijdag 29 september 2017 was het dan eindelijk weer zover: een prachtige nieuwe bus voor het vervoer van deelnemers werd op feestelijke wijze in gebruik genomen!

De aanschaf van de bus is mogelijk gemaakt door donaties van thuiszorg Icare, Roelof Berg Makelaardij, Restaurant ’t Keernpunt, Kattenpension Shakira, B&B Kamer 7, COOP-supermarkt, Installatiebedrijf Sjabbens, de Hubo, Autobedrijf Wanningen, bouwbedrijf Moes, loonbedrijf Vink, klussenbedrijf Kwant, het ANWB-fonds, Vaillantfonds, Maagdenhuis-Brentano en het Stimuleringsfonds Rabobank Zuidwest-Drenthe. Zij dragen allen onze zorg een warm hart toe en de meesten prijken nu met reclame op de nieuwe bus. Veel sponsoren waren bij de in feestelijke ingebruikname aanwezig.

Cliënten en zorgteam zijn zeer dankbaar en blij met al deze steun, want de oude bus was nodig aan vervanging toe. Deze bus is groter en veel comfortabeler dan de oude. Hiermee hopen wij weer op jaren rijplezier en kunnen de vele ouderen die gebruik maken van de dagopvang op de zorgboerderij weer van thuis worden gehaald en teruggebracht, door de groep trouwe chauffeurs.

Veel vrijwilligers en deelnemers aanwezig bij de ingebruikname van de nieuwe bus voor de zorgboerderij. Het Rabobank stimuleringsfonds overhandigde hun cheque.