Doelstelling en werkwijze

Onze doelen:

Ouderen gezellige en zinvolle dagen aanbieden gebruikmakend van de mogelijkheden die ons boerenerf daartoe biedt.

Ouderen de mogelijkheid bieden om actief te blijven en activiteiten te doen die aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Het verlenen van respijtzorg om partners/kinderen/verzorgers te ontlasten van de druk die een oudere met beperkingen met zich meebrengt.

Meebeleven van het gewone dagelijkse leven op de boerderij in een huiselijke sfeer

Het verlenen van hulp en zorg waar dat nodig is.

Het bijdragen aan het behoud van zelfstandigheid/zelfstandig wonen van de oudere.

 

Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel, voor elk individu, ieder met zijn of haar bijzonderheden. Wij richten ons op wat iemand wel kan en wil en niet op wat iemand niet kan en moet. Wij bieden kleinschalige opvang (max. 8 cliĆ«nten) met aandacht voor individuele zorgbehoeften. De opvang is bedoeld voor de deelnemers als uitstapje in een vertrouwde, verantwoorde omgeving. Dit geeft voor alle betrokkenen rust en ontspanning. We willen met dit zorgaanbod een bijdrage leveren aan de grote behoefte aan respijtzorg.

We vinden het belangrijk dat onze boerderij een vertrouwde en veilige plek is, waar mensen zich prettig voelen. Waar de situatie van een oudere verandert, blijven we zoeken naar manieren om op een zinvolle en aangename wijze de dag bij ons door te brengen.

Het boerenerf en het buitenleven blijft ons uitgangspunt voor de invulling van de dag.