Tel: 0521-590212

Tel: 0521-590212

Zorgboerderij Fledderushoeve wordt binnenkort opgeheven. Er worden met ingang van heden (januari 2021) geen nieuwe clienten meer aangenomen. Onze clienten krijgen binnenkort allemaal een plek bij andere kleinschalige zorgaanbieders in de regio. Het zorgteam van Fledderushoeve gaat daar ook aan het werk. Medio april 2021 wordt ons telefoonnummer opgeheven. U kunt ons dan alleen nog mailen als u vragen of opmerkingen heeft. Wij danken iedereen voor het gestelde vertrouwen en goede samenwerking in de afgelopen jaren.
Bestuur Fledderushoeve

ANBI

Stichting Fledderushoeve wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

Ter motivering hiervan publiceren wij hieronder ter aanvulling de volgende gegevens:

Handelsregister

 • KvK-nummer: 04080655
 • RSIN: 815498299
 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting Fledderushoeve
 • Statutaire zetel: Westerveld
 • Stichting adres: Kasteel 12B, 7981 AN Diever
 • Postadres/secretariaat: idem
 • Internetadres: www.fledderushoeve.nl
 • E-mailadres: info@fledderushoeve.nl
 • Eerste inschrijving handelsregister: 14-02-2006
 • Datum akte van oprichting: 10-02-2006
 • Activiteiten: SBI-code: 872002. Het aanbieden van zorg voor mensen met beperkingen in de vorm van extra- en intramurale zorg aan diverse doelgroepen.Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.