Zorgboerderij Fledderushoeve gaat worden opgeheven. De cliënten worden/zijn overgedragen naar andere zorgaanbieders en nieuwe cliënten worden niet meer aangenomen. Het telefoonnummer wordt binnenkort afgesloten. U kunt ons mailen als u vragen of opmerkingen heeft.
Wij danken iedereen voor het gestelde vertrouwen en goede samenwerking in de afgelopen jaren.

Bestuur Fledderushoeve

ANBI

Stichting Fledderushoeve wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

Ter motivering hiervan publiceren wij hieronder ter aanvulling de volgende gegevens:

Handelsregister

 • KvK-nummer: 04080655
 • RSIN: 815498299
 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting Fledderushoeve
 • Statutaire zetel: Westerveld
 • Stichting adres: Kasteel 12B, 7981 AN Diever
 • Postadres/secretariaat: idem
 • Internetadres: www.fledderushoeve.nl
 • E-mailadres: info@fledderushoeve.nl
 • Eerste inschrijving handelsregister: 14-02-2006
 • Datum akte van oprichting: 10-02-2006
 • Activiteiten: SBI-code: 872002. Het aanbieden van zorg voor mensen met beperkingen in de vorm van extra- en intramurale zorg aan diverse doelgroepen.Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.