Vacature begeleider dagopvang (& woonbegeleiding)

Naar keuze:

 • 18-24u of 24-32u per week.

 • Er is evt. mogelijkheid om eerst tijdelijk minder te werken (om werk elders rustig te kunnen afbouwen) en later meer. Of om de kans te krijgen de organisatie/het werk goed te leren kennen voordat je een evt. vaste baan opzegt.

 • Of andersom, eerst meer werken, later minder omdat er thans ook nog ziekte-vervanging nodig is voor een langdurig zieke van 15-30u per week.

Wij zijn

Voor een eerste indruk, zie onze site: www.fledderushoeve.nl. Een kleinschalige zorgstichting op een mooie plek in Diever. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng en veel aandacht voor de cliënten. De aandacht voor dieren en tuin is een kleine, ondergeschikte neventaak. Het is een klein erf waar ook familieleden leden wonen waarmee rekening gehouden moet worden. Kleinschaligheid vraagt om grote flexibiliteit, brede inzetbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Er zijn niet voor elk soort werkzaamheden aparte functies, samen moeten we alles doen, ook bijvoorbeeld de huishouding. We werken met een goed functionerend, betrokken en loyaal team van circa 10 mensen. De arbeidstevredenheid is groot. Vanwege vertrek van een medewerker is er ruimte voor een nieuwe medewerker.

De dagopvang bestaat uit 10-12 kwetsbare (nog thuiswonende) ouderen. Het gaat het om creatief en ondernemend zijn om elke dag weer een gevarieerd activiteitenaanbod te bieden. Dit wordt ingevuld met: bewegingsactiviteiten, handvaardigheid, tuin, muziek, zang, verhalen, geheugentraining, dierenverzorging enz.  Men moet om kunnen gaan met dementerende mensen (vooral mannen) die steeds verder achteruitgaan en soms lichamelijke verzorging nodig hebben. Meer informatie over ons zorgaanbod is elders op onze website te vinden. Begeleiders moeten soms ook mensen halen/brengen van thuis. Wat betreft de dagopvang is het noodzakelijk dat je bereid en in staat bent om organisatorische taken rondom de zorg te doen. Zorgplannen, regel- & planningszaken.

We combineren twee heel verschillende vormen van zorg die grotendeels naast elkaar bestaan maar soms ook door elkaar heen lopen. Iedereen werkt dus met beide doelgroepen. s Ochtends voorafgaand aan de dagdienst help je de bewoners naar hun dagbesteding die zij elders doen. Of soms is een bewoner thuis, dan heeft hij ook aandacht nodig. Incidenteel dien je beschikbaar te zijn in de weekends bij inval of extra drukte. Mensen die beslist nooit in het weekend willen werken, raden wij af om te solliciteren.

De bewonersgroep bestaat uit (max) 6 bewoners met complexe problematiek.

Wij zoeken

Een ervaren begeleider met affiniteit met zowel ouderenzorg als gehandicaptenzorg.

Het werk in de dagopvang is 2 of 3 dagen per week (8-17u ma-vr) met daarnaast enkele uren in de woonzorg (onregelmatig).

Functie-eisen

 • De functie vereist minimaal een MBO niveau 4 werk- en denkniveau. De voorkeur gaat uit naar agogisch geschoolden en in het algemeen niet naar verzorgenden.

 • Affiniteit in het werken met volwassenen met beperkingen (verstandelijke beperking, autisme en complexe gedragsproblemen) en met kwetsbare ouderen. Met minimaal een van beide doelgroepen moet ervaring zijn.

 • Bereidheid en geschiktheid tot het uitvoeren van zorgcoördinatietaken. Vaardig met de computer, goed kunnen rapporteren, zorgvuldigheid in de omgang met families.

 • Daarnaast ervaringskennis in zorg- of hulpverlening . Actuele kennis over ontwikkelingen binnen de zorg. Kennis van verschillende behandel- en begeleidingsreferentiekaders, voorkomende ziektebeelden, protocollen en kwaliteitseisen.

 • Incidenteel beschikbaar in de weekends bij inval of extra drukte

 • In staat zijn zelfstandig en soms ook alleen te werken. In staat zijn om dagelijks met een gevarieerd activerend programma voor de dagopvang te komen (er wordt niet met een vast programma gewerkt).

Sociale vaardigheid

 • Eisen worden gesteld aan zelfvertrouwen, geduld, tact en invoelingsvermogen in de begeleiding van cliënten. Bij het aansturen van vrijwilligers en stagiaires dient men te beschikken over overtuigingskracht en assertiviteit.

 • Een cliëntgerichte houding bij de ondersteuning van mensen met beperkingen, sfeer maken in de groep, vermogen tot zelfreflectie, relativeringsvermogen en stressbestendigheid.

 • Vasthoudend en respectvol optreden in verband met het naleven van richtlijnen en afspraken over de uitvoering van zorg en de uitvoering van het beleid.

Overige functie eisen

Creativiteit om een gevarieerd en passend dagprogramma te bieden aan de verschillende deelnemers dagopvang en soms ook aan bewoners. Oplettendheid is vereist bij het begeleiden van het zorginhoudelijke proces en bewoners, naast systematiek, ordelijkheid en goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

De functie vereist integriteit en betrouwbaarheid bij de omgang met vertrouwelijke gegevens van cliënten en van de organisatie als geheel. Daarnaast representativiteit in de vertegenwoordiging van Fledderushoeve naar verwijzers en verwanten. Gezien de kleinschaligheid van de organisatie en de verschillende vormen van zorg die bij ons worden aangeboden, is het kunnen inzetten van flexibiliteit en eigenaarschap belangrijk.

              
Taken

 • Op basis van de begeleidings- en evt. signaleringsplannen uitvoeren van de zorg voor cliënten.

 • Aanbieden van een gevarieerd en passend activiteitenaanbod voor de doelgroepen.

 • Aansturen van stagiaires, huishoudelijke medewerkers of vrijwilligers

 • Uitvoeren van organisatorische taken rondom de zorg, activiteiten en dossiervorming.

 • Mede verantwoordelijkheid voorkomende dagelijkse werkzaamheden rond huishouding & erf.

Wat bieden wij?
Kleinschaligheid, platte organisatie, korte lijnen, een werkplek in een mooie omgeving. Veel ruimte voor eigen inbreng, flexibele werktijden

Nadere informatie en sollicitatie

Gezien de grote werkdruk en de geringe overhead op de zorgboerderij, gelieve niet te bellen of spontaan langs te komen, maar evt. vragen over de functie per mail stellen via planningfledderushoeve@gmail.com t.a.v. mw. T. Otten, directeur. Het streven is om vragen binnen een week te beantwoorden.
Wanneer je interesse hebt, reageer dan uiterlijk 30 september 2019 . Stuur via de mail je C.V. liefst met foto en je motivatie . Na een eerste selectie van alle reacties ontvang je per mail bericht of je binnen de keuze van de eerste selectie valt of niet (uiterlijk7 oktober). Sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op 10 of 11 oktober 2019 .

Uren: 16-24 of 24-32u uur per week (geef de gewenste functie omvang aan)

Salaris: FWG 40

Cao: Gehandicaptenzorg

Arbeidsovereenkomst: Voor bepaalde tijd. Uitgangspunt is dat het bij wederzijdse tevredenheid en ongewijzigde omstandigheden later een vast contract wordt. Daarnaast is er dus langdurige ziektevervanging nodig. Hiervoor kan tijdelijk een extra contract worden overeengekomen.

Opleidingsniveau: minimaal MBO-4.

Referenties: maken onderdeel uit van de procedure

Solliciteer alsjeblieft niet:

 • Als je geen diploma op niveau 4 hebt of minimaal vergelijkbare ervaringskennis.

 • Als je geen ervaring of moeite hebt met rapporteren/computers.

 • Als je niet bereid bent om voor schaal 40 te komen werken.

 • Als je niet bereid bent tot onregelmatigheid en eerst een tijdelijk contract aan te gaan